historie

In juli 2009 kwam een aantal enthousiaste watersporters uit Maastricht bijeen om diverse problemen op en rondom de Maas aan te pakken. Er ontstond in de loop der maanden een hechte en actieve groep die zich mocht verheugen in een stijgend aantal sympathisanten en contact wist te leggen met tal van organisaties, instellingen en al dan niet lokale overheden.
Nieuwe ideeŽn en oplossingen worden gelanceerd en initiatieven ontplooid ten faveure van de watersport en haar economie in de Euregio. Haar nieuwe project VERM spreekt velen tot de verbeelding en voorziet in meer veiligheid op de vaarwegen en nieuwe vaargebieden.

De meeste watersporters zijn aangesloten bij een van de diverse verenigingen, elk met een eigen bestuur, dat zich inzet voor het wel en wee van haar leden binnen die vereniging.
SGM is mede ontstaan uit vragen van watersporters met betrekking tot problemen die geheel los staan van het verenigingsleven en een veel algemener karakter hebben.

Omdat er gaandeweg duidelijk werd dat veel problemen hun oorzaak vonden in het onvoldoende bekend zijn van allerlei watersportaspecten bij diverse plaatselijke, provinciale, landelijke of Europese overheden heeft de
SGM meer dan eens derden ervan bewust gemaakt wat er allemaal speelt binnen de watersport. Het daardoor ontwikkelde inzicht maakte de problemen niet alleen duidelijker, maar bracht meer dan eens ook de oplossingen dichterbij.